Vil du bidra til å gjøre verkstedene våre enda bedre?
Bli en verkstedtester

Vi er svært opptatt av at du skal ha en god serviceopplevelse når du besøker et SEAT merkeverksted. Du skal bli tatt godt imot og få utført de tjenester på bilen som du ber om på en profesjonell og god måte. Etter avtale med alle våre bilforhandlere gjennomfører vi derfor jevnlige tester av bilverkstedene for å kvalitetssikre en god serviceopplevelse. Våre bilforhandlere vet ikke når testene utføres.

For å kunne gjennomføre verkstedtester trenger vi biler som har behov for service. Dersom du har en bil som blir godkjent for verkstedtest blir din deltakelse belønnet med kr 2500,- Selve servicekostnaden betales på vanlig måte hos forhandler.

Følgende kriterier gjelder for å kunne delta:

 • Du må regne med å bruke noe mer tid ved bestilling, innlevering og henting av bilen din enn vanlig.
 •  Tidsbruken er nødvendig for å sikre at vi tester forhandler på en rettferdig og korrekt måte. For denne tidsbruken kompenserer vi deg beløpet pålydende kr 2500,-
 • Vår samarbeidspartner, KBV, vil instruere deg i hva du skal være oppmerksom på i kontakten med bilforhandleren.
 • Vi tester kun tekniske prosesser.

Viktig informasjon:

 • Påmelding må skje før man bestiller service
 • Bilen kan ikke være eldre enn 7 år eller gått mer enn 100 000 km
 • Det er viktig at bilen trenger service - ikke bare et oljeskift eller en reparasjon
 • Påmelding er ingen garanti for at du blir valgt for testen
 • Vi forbeholder oss retten til å velge ut de biler som passer best for testen ut fra gitte kriterier
 • Har du ikke hørt noe fra oss eller vår samarbeidspartner innen 2 uker, er du ikke trukket ut til å delta i verkstedtest denne gangen, og du kan trygt bestille deg service på bilen hos din forhandler
 • Husk at du kan melde din interesse igjen ved neste service selv om din bil ikke blir trukket ut ved første service
 • Utvalgte deltakere kontaktes pr e-post eller telefon av en våre verkstedtestere fra vår samarbeidspartner i KBV innen 2 uker etter at du har meldt din interesse


Er du interessert i å delta i en verkstedtest?

Send en e-post ved å klikke på linken "registrer interesse" nedenfor. Husk å legge ved følgende informasjon:

 • Foretrukket forhandler
 • Fornavn
 • Etternavn
 • e-post adresse
 • Mobilnummer
 • Registreringsnummer og kilometerstand

Vi vil basert på dette gjøre en vurdering om bilen passer for verkstedtest. Takk for din interesse!

Jeg samtykker i at SEAT, dvs. importør, showrooms/verksteder autorisert som "SEAT-partnere" og SEAT S.A. kan behandle mine personopplysninger i henhold til retningslinjene for personvern som jeg finner her

→ Registrer interesse ved å klikke her