WLTP

WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, og er en testprosedyre som erstatter NEDC.

Dette er en internasjonal standardisert testprosedyre for å tallfeste bilens drivstofforbruk, rekkevidde og utslipp av avgasser. Testprosedyren gjelder for alle personbiler og for lette nyttekjøretøy.

WLTP - mer presist drivstofforbruk og utslipp.

Mange som skal kjøpe ny bil sjekker forbruks- og utslippsverdiene på bilen, men hvor mye drivstoff bruker egentlig en bil? SEAT kan nå besvare dette spørsmålet langt mer nøyaktig enn tidligere med den nye og standardiserte testprosedyren WLTP. Denne nye testsyklusen for måling av drivstofforbruk er tettere knyttet opp mot daglig kjøreatferd og erstatter den langt mindre dynamiske testprosedyren NEDC. Den nye testprosedyren WLTP, vil bli benyttet fra og med høsten 2018, men de nye forbrukstallene som avgiftsberegnes vil gjelde for personbiler fra januar 2019.

Den internasjonale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy beskriver en ny testmetode for tallfesting av bilers drivstofforbruk. Prosedyren er basert på faktiske, loggførte kjøredata. I tiden fremover vil den hjelpe oss med å simulere kjøring på en realistisk måte i en laboratoriesituasjon. WLTP tar derfor ikke bare forskjellige situasjoner og hastigheter med i beregningen, men inkluderer også forskjellige utstyrsversjoner og vektklasser.

Dette påvirker testresultatene.

Aerodynamikk

Jo mer luftmotstand en bil har, desto mer drivstoff bruker den. Selv de minste endringer i bilens aredonymaikk kan være med på å påvirke bilens effektivitet. 

Rullemotstand

Ved kjøring kan dekkenes friksjon mot underlaget redusere bilens drivstoffeffektivitet. Derfor er det viktig å designe dekkene slik at de gir minst mulig rullemotstand.

Vekt

Tunge ting krever mer energi for å flytte på seg. Desto lettere bil, jo mindre bensin bruker den. Lavere drivstofforbruk gjør bilen mer effektiv. og bidrar til enklere manøvrering.

Hva skiller WLTP fra NEDC?

Det faktiske drivstofforbruket til en bil kan avvike fra opplysningene fra bilprodusenten. Dette er en viktig grunn til at måleresultatene fra NEDC-syklusen har blitt kritisert. En bils faktiske utslipp og drivstofforbruk avhenger i stor grad av måten du som sjåfør kjører og bruker bilen på, samt hvordan bilen din er utstyrt. For eksempel har det mye å si om en bil først og fremst blir brukt i by, ute på landeveien eller på motorveien.

For å gjenspeile disse forskjellene har man gjennomgått det teoretiske rammeverket for NEDC og endret det slik at det samsvarer med en mer dynamisk kjøreprofil. Med utgangspunkt i statistiske undersøkelser og analyse av gjennomsnittssjåføren har man utarbeidet en profil med høyere akselerasjon, gjennomsnittshastighet og makshastighet. I stedet for å kombinere simulert bykjøring og landeveiskjøring, testes nå bilen i fire forskjellige hastighetsintervaller.

WLTP som testprosedyre består av en modifisert kjøresyklus og strengere testspesifikasjoner. Blant endringene i spesifikasjonene finner vi lengre måletid og høyere makshastighet. Oversikt over de viktigste endringene i testprosedyren:

  • Fire hastighetsintervaller måles på rulledynamometeret etter kaldstart: opptil 60 km/t, opptil 80 km/t, opptil 100 km/t og over 130 km/t. I løpet av disse intervallene skal bilen bremse og akselerere flere ganger. Den maksimale hastigheten er dermed 10 km/t høyere enn for NEDC.
  • Gjennomsnittshastigheten, rundt 47 km/t, er betydelig høyere enn før (33 km/t for NEDC).
  • Temperaturen i testkammeret skal være 23 °C, mens temperaturkravet for NEDC var 20 –30 °C.
  • Den fullstendige kjøresyklusen har en varighet på rundt 30 minutter til forskjell fra NEDC-kravet som var kun 20 minutter.
  • Distansen er mer enn doblet og er nå 23, mot tidligere 11 kilometer.
  • I motsetning til NEDC tar WLTP høyde for ulike typer ekstrautstyr og hvordan dette kan påvirke bilens vekt, aerodynamikk og energiforbruk (hvilestrøm). Energikrevende ekstrautstyr som klimaanlegg og setevarme er avslått under testprosessen.